Sanatsal avangardın peşinde bağımsız bir alan: Prekarya Dergi

Toplumsal gerçekliğin çarpıcı bir yüzü olarak Prekarya, ‘precarious’ [güvencesiz] sıfatı ile ‘proletariat’ [proleterya] isminin birleşmesiyle oluşan bir terimdir (Standing, 2014: 21).

Prekarya Dergi’nin ikinci sayısı, ‘altkültürel mercek’ bağlamındaki metinlerle erişime açıldı. Bu metinler, altkültürün çeşitli anlamlarına bakış açısı niteliği taşımaktadır. Güvencesizlik ve bilinmezliğin hâkim olduğu bir çağda, hepimizin bir ’prekarya’ya dönüşmesi kaçınılmaz bir olgu gibi dururken altkültürün anlamlarını keşfetmek oldukça önemli olacaktır. Büyüdüğü Fulham sokaklarındaki etnografik gözlemleri akademiye aktaran Dick Hebdige’e göre (2004: 25) “hiçbir altkültür, kendisini -normalleşmiş formlarda olduğu gibi- kabullenildiği alandan koparmaya ve şiddetli bir şekilde onaylamaya çalışmak konusunda, punklardan daha kararlı olmamıştır”. Bu nedenle, metinlerde oldukça bu karşı kültüre ait odak noktaları yer almaktadır. Her ne kadar ’kişisel’ bir gayretle oluşturulmuş olsa da, ilerleyen sayılarda daha kolektif bir çalışma arzusu taşıyan Prekarya Dergi’nin editörlüğünü Hüseyin Serbes üstleniyor. Sanatsal ve avangard denemeler dergisi Prekarya, Barthes’ın öne sürdüğü gibi (2006: 114), metni bir fetiş nesnesi olarak görür ve metnin orta yerinde [tüm işleyişi yöneten bir tanrı gibi arkasında değil, orta yerinde], her zaman bir başkası bulunduğuna inanır. Bu öteki kişi yazar olduğuna göre, Prekarya Dergi’nin amacı da makale, tez ve araştırmaların bir başka yönünü ele alan değerlendirme yazıları ile ‘okur’unu ‘yazar’a dönüştürmek olacaktır. Bildiği şeyden, “algıladığımız dünyadan” yola koyuluyor, Prekarya. Ancak, Merleau-Ponty’den de biliyoruz ki, bize duyularımızla ve gündelik yaşamdaki tutumuzla açılan dünya, ilk bakışta en iyi bildiğimiz dünya gibi gelse de algının dünyasını açıklığa kavuşturmak zaman, çaba ve kültür istemektedir.

Çalışmanın tam metnine şuradan ulaşılabilmektedir: http://www.prekarya.com/dergi/no2.pdf

Düşüncesinin zenginliği ele alındığında, Donna Haraway’in yapıtlarında öğrencilerinin önemli yer tuttuğunu, çalışmalarında onlara sıklıkla referans verdiğini hatırlarsak bu dergi [yayın], ‘öğrenci’ kalacaklar için bir évolué etme; geliştirme ve olgunlaştırma sürecini kapsamaktadır.

Kaynakça

Barthes, R. (2004). Yazı Üzerine Çeşitlemeler Metnin Hazzı (Çev. Şule Demirkol). Yapı Kredi Yayıncılık.

Hebdige, D. (2004). Altkültür: Tarzın Anlamı (Çev: Sinan Nişancı). Babil Yayınları.

Merleau-Ponty, M. (2020). Algılanan Dünya (Çev. Ömer Aygün). Metis Yayıncılık.