İfadeye yeni bir yönelim: Prekarya Dijital Dergi

“İletişim Tasarımı ve Medya Çalışmaları” ekseninde kişisel bir dergi “Prekarya”. Dijital bağlamda hazırlanan dergi, prekarya.com internet sitesinde dolaşıma girdi. Ampirik, etnografik ya da çeşitli düzeydeki çalışmalara kaynak olması amacıyla İletişim Bilimleri doktora çalışmaları yürüten Hüseyin Serbes tarafından hazırlanan dijital dergi, ismini Guy Standing’in aynı isimli kitabından alıyor. Üç aylık periyodlarla, […]

okumaya devam et

Yeni Medyanın Yıkıcı Gücü

1. James Madison’ın 19. yüzyıldan günümüze aktardığı uyarı, ‘bilgi kaynaklarının olmayışının bir komedinin ya da trajedinin, belki de ikisinin birden önsözü olacağıydı’. Günümüzde enformasyon bombardımanına tutulan bireylerin bilgi kaynaklarına ulaşmasından daha farklı sorunları olduğu görülüyor. Huxley’in öngörülerini hatırlarsak, ‘Orwellyan’ kehanetler geride kalmıştı. Korkulması gerekenler, bilgiyi yasaklayacak olanlar değil; bizi pasifliğe […]

okumaya devam et

Sonsuzluk ve bir gün: Aidiyet’in izdüşümleri…

“Yaşam bir düşAma ben film gibi hatırlıyorum”(Laurie Anderson, Stories from the Nerve Bible) Bergman, çoktan silinmiş duyguların içine sızmaya çalıştığını söylediği anlatısı Büyülü Fener’de bir öğleden sonra prova bitince tahta bir iskemlede oturup kalan vasat bir ihtiyarın, sahne talimatlarını geçirdiği sırada kendisine şöyle seslendiğini aktarır: “Tuhaf bir meslek seçtiniz, Bay […]

okumaya devam et

Beyaz Perdede Gözetim: Arka Pencere

Uzun yıllar boyunca, gözetim üzerine akademik çalışmalar, farklı izleme uygulamaları ile ilgili sorunların tanımlanması, açıklanması ve analiz edilmesiyle ilgilenmektedir. Bakış açısına ilişkin hayranlık, psikoloji literatüründen skopofili (bakmanın keyfi) kavramıyla başka bir seviyeye taşınır. Skopofili, röntgenciliğe [voyeurism] (diğer insanlara bakma arzusu) ve teşhirciliğe [exhibitionism] (kendini başkalarına maruz bırakma arzusu) ayrılabilir ve […]

okumaya devam et

Gözetim kapitalistlerinin yeni hedefi insan deneyimleri

Sormak istediğim ilk şey, “Gözetim Kapitalizmi”nin tanımı olacak. Bunu nasıl tarif edersiniz? “Gözetim Kapitalizmi”, birçok bakımdan piyasa kapitalizminin tarihinden ayrıldığını söyleyebilirim. Ancak bir açıdan bakıldığında “piyasa kapitalizmi”nin modelini taklit ediyor ve şöyle devam ediyor: Tarihçiler, kapitalizmin, piyasa dinamiğinin dışında yaşayan şeyleri talep ederek ve onları piyasa dinamiğine getirerek, satış ve […]

okumaya devam et

Altkültürün ikonik yayınları: Fanzinler

David Armstrong (1981)ve John Downing (1984) tarafından ele alınan çalışmalar, azami ölçüde zor anlaşıldığı açık olan “alternatif medya” dünyasını anlamaya yönelik yapılan ilk incelemelerdir (Atkinson, 2015, s. 41). Berkley Barb’ın editörü olan Armstrong, alternatif medyanın toplumsal hareketlerdeki rolünü inceleyerek, “bağımsız muhalif basın”ın toplumsal hareketler için bir tür megafon olma rolünü […]

okumaya devam et

Bir Kültürün Topolojisi: ‘Ultras’ Filmine Eleştirel Bakış

“Matbaa gibi televizyon da her şeyden önce bir retorik felsefesidir” diyordu iletişim kuramcısı Postman (1994: 28), epistemolojik olarak medya eleştirisinde… Günümüz yeni iletişim teknolojileri, Postman’ın televizyon göndermesine paralel bir şekilde, kendisini önemli kültürel konuşmaların taşıyıcısı olarak sunduğu zaman tehlikeli bir hale bürünür. Özellikle McLuhan’ın küresel köy olarak gördüğü evrenin başat […]

okumaya devam et

Sinema Kitaplığı: “Federico Fellini Sineması”

“Ben dürüst bir yalancıyım. Aynı öyküyü aynı biçimde anlatmadığım için insanlar beni hep kınamıştır. Oysa bunun nedeni bütün öyküyü tepeden tırnağa benim uydurmuş olmamdır; ayrıca kendimi yineleyip durmak bana sıkıcı geliyor ve başkalarına kabalık ettiğimi düşündürüyor” — Federico Fellini[1] 1992 yılında orijinal basımı yapılan ve Türkçe’ye 2016 yılında Nilgün Şarman […]

okumaya devam et