Kategori: Teknoloji

Yeni Medyanın Yıkıcı Gücü

1. James Madison’ın 19. yüzyıldan günümüze aktardığı uyarı, ‘bilgi kaynaklarının olmayışının bir komedinin ya da trajedinin, belki de ikisinin birden önsözü olacağıydı’. Günümüzde enformasyon bombardımanına tutulan bireylerin bilgi kaynaklarına ulaşmasından daha farklı sorunları olduğu görülüyor. Huxley’in öngörülerini hatırlarsak, ‘Orwellyan’ kehanetler geride kalmıştı. Korkulması gerekenler, bilgiyi yasaklayacak olanlar değil; bizi pasifliğe […]

okumaya devam et

Gözetim kapitalistlerinin yeni hedefi insan deneyimleri

Sormak istediğim ilk şey, “Gözetim Kapitalizmi”nin tanımı olacak. Bunu nasıl tarif edersiniz? “Gözetim Kapitalizmi”, birçok bakımdan piyasa kapitalizminin tarihinden ayrıldığını söyleyebilirim. Ancak bir açıdan bakıldığında “piyasa kapitalizmi”nin modelini taklit ediyor ve şöyle devam ediyor: Tarihçiler, kapitalizmin, piyasa dinamiğinin dışında yaşayan şeyleri talep ederek ve onları piyasa dinamiğine getirerek, satış ve […]

okumaya devam et

Kültür ve teknoloji paradoksu: Âşık direniş savaşçısından alegorik öğütler

“Teknopoli tapınağı”nın birer dijital müritleri haline geldiğimiz şu günlerde ibadet ettiğimiz şey ise teknolojidir. Bu yargıyı zamanın ötesinden seslendiren Postman, çığır açan eserinde kültürün teknolojiye karşı teslim oluşunu dinamik bir şekilde sunar. Teknopoli, insanlığın ilk başından bu yana gelişen kültürel boyutunun ayrıntılı bir tür vaka incelemesidir. Kültürel teslim oluşu sanatsal […]

okumaya devam et

Gözetim altında direnişin estetize edilmesi

İnsanoğlu, bir yandan “gözetimin” kıskacında olurken bir yandan da ilginç eğilimlerle gözetim karşıtı taktiklere başvuruyor. Günümüzde yüz tanıma yazılımlarının gelişimi ile beraber gizlilik ve algı konuları tartışmaya açılmaktadır. Berlin menşeili bir Amerikan tasarımcı olan Adam Harvey, insan vizyonundan ziyade bilgisayara yönelik yeni bir kamuflaj giyim tarzı oluşturmak için çokuluslu multimedya […]

okumaya devam et

Çevrimiçi gözetim: Kamusallaşan özel konuşmalar

Darroch sızıntısı[1] ile gündeme gelen çevrimiçi gözetim, bir iletişimin gizli tutulmasının ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Sosyal medya çağında gizliliğimizi nasıl yeniden kazanabiliriz? Mark Twain’in ünlü cümlesi “Hiç kimse izlemiyormuş gibi dans et!” ifadesine, Amerikalı gazeteci Olivia Nuzzi, 2014 yılında bir yazısında bir ekleme yapmıştı: “Bir gün sesli bir şekilde okunabileceğini düşünerek e-posta gönderin.”

okumaya devam et