Kategori: Sinema

Categories
13/05/2020

Aktüaliteye başkaldırı: “Michelangelo Antonioni”

 “Bütün sanat dallarında olduğu gibi, sinema ilkeleri açısından da bir tek seçenek vardır. O da, Camus’nün dediği gibi, sanatçının aktüaliteye başkaldırısıdır”.[1] Sinemasız bir dünyada yaşasaydı,..
Categories
11/05/2020

Yarım kalan hayat: Ahmet Uluçay

Meksikalı yazar, şair ve diplomat Octavio Paz,  hayal etmenin gücünü “zincire vurulmak” metaforuyla sayfalarına kazır: “Zincire vurulmuş bir adamın, dünyayı parçalayacak gücü kazanması için gözlerini..
Categories
05/05/2020

Sonsuzluk ve bir gün: Aidiyet’in izdüşümleri…

“Yaşam bir düşAma ben film gibi hatırlıyorum”(Laurie Anderson, Stories from the Nerve Bible) Bergman, çoktan silinmiş duyguların içine sızmaya çalıştığını söylediği anlatısı Büyülü Fener’de bir..
Categories
05/05/2020

Beyaz Perdede Gözetim: Arka Pencere

Uzun yıllar boyunca, gözetim üzerine akademik çalışmalar, farklı izleme uygulamaları ile ilgili sorunların tanımlanması, açıklanması ve analiz edilmesiyle ilgilenmektedir. Bakış açısına ilişkin hayranlık, psikoloji literatüründen..
Categories
05/05/2020

Bir Kültürün Topolojisi: ‘Ultras’ Filmine Eleştirel Bakış

“Matbaa gibi televizyon da her şeyden önce bir retorik felsefesidir” diyordu iletişim kuramcısı Postman (1994: 28), epistemolojik olarak medya eleştirisinde… Günümüz yeni iletişim teknolojileri, Postman’ın..
Categories
05/05/2020

Sinema Kitaplığı: “Federico Fellini Sineması”

“Ben dürüst bir yalancıyım. Aynı öyküyü aynı biçimde anlatmadığım için insanlar beni hep kınamıştır. Oysa bunun nedeni bütün öyküyü tepeden tırnağa benim uydurmuş olmamdır; ayrıca..
Categories
05/05/2020

Tüketim kültürüne karşı kişisel bir deneyim: Eraserhead

“Sinemayı yapan biz değiliz, bize kötü bir film gibi görünen dünyadır.” (Gilles Deleuze, Cinema 2: The Time Image, 2009: 166) Gerçeküstücülük kıskacında başkaldırmanın estetize edilmesi..
Categories
05/05/2020

Dogma Kıskacında Danimarka Ruhunun Yeniden Keşfi

İngiliz film eleştirmeni Mark Kermode’un çığlıkları sinema salonunda yankılanır: “Bu ne menem bir şey!”[1] 1998 yılı. Eleştirmen Mark Kermode o yılki Cannes Film Festivali yerine..
“Hipergerçekçi bir topluma karşı güdülebilecek tek strateji... sistemin kendine karşı kullanılması yani tersine çevrilmesi doğrultusunda olabilir” (Baudrillard, 2002).

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.