Kategori: Medya

Sanatsal avangardın peşinde bağımsız bir alan: Prekarya Dergi

Prekarya Dergi’nin ikinci sayısı, ‘altkültürel mercek’ bağlamındaki metinlerle erişime açıldı. Bu metinler, altkültürün çeşitli anlamlarına bakış açısı niteliği taşımaktadır. Güvencesizlik ve bilinmezliğin hâkim olduğu bir çağda, hepimizin bir ’prekarya’ya dönüşmesi kaçınılmaz bir olgu gibi dururken altkültürün anlamlarını keşfetmek oldukça önemli olacaktır. Büyüdüğü Fulham sokaklarındaki etnografik gözlemleri akademiye aktaran Dick Hebdige’e […]

okumaya devam et

Kültürel Çalışmalarda Hümanist Kibir ve Post-İnsan Bilimlerinin İnşası

“Öyle ya da böyle, kendinden emin bir biçimde her daim insan olageldim ve sadece insanım, diyemez herkes” (Rosi Braidotti). Kültürel Çalışmalar, entelijansiyanın ilgi dâhiline girmeyen konuların (Cambridge’in çay bahçesinden) akademiye taşınmasıyla doğdu. Böylelikle, normal olanı kuramla tanıştırarak, gündelik hayatın nesneleştirilmesini önleyen bir disiplin haline geldi. Paul Willis’in deyimiyle[1], bahsedilen kültür […]

okumaya devam et

Tasarımın siyasal iktisadı: Bruce Mau

“Bana göre tasarım yazarlığındaki en paradoksal durumlardan biri, kişinin aynı anda hem üreten hem de eleştiren olmasıdır. Ben bu yüzden iki taraflı bir hayat sürdürüyorum.” Bruce Mau Medya sektörlerinin iktisat içerisinde giderek daha da merkezi bir yer edinmesi, “iktisadın dijitalleşme”, bilgisayarlaşma çerçevesinde uygun araçlarla donatılması ürünü artık üretilecek bir nesneden […]

okumaya devam et

İfadeye yeni bir yönelim: Prekarya Dijital Dergi

“İletişim Tasarımı ve Medya Çalışmaları” ekseninde kişisel bir dergi “Prekarya”. Dijital bağlamda hazırlanan dergi, prekarya.com internet sitesinde dolaşıma girdi. Ampirik, etnografik ya da çeşitli düzeydeki çalışmalara kaynak olması amacıyla İletişim Bilimleri doktora çalışmaları yürüten Hüseyin Serbes tarafından hazırlanan dijital dergi, ismini Guy Standing’in aynı isimli kitabından alıyor. Üç aylık periyodlarla, […]

okumaya devam et

Yeni Medyanın Yıkıcı Gücü

1. James Madison’ın 19. yüzyıldan günümüze aktardığı uyarı, ‘bilgi kaynaklarının olmayışının bir komedinin ya da trajedinin, belki de ikisinin birden önsözü olacağıydı’. Günümüzde enformasyon bombardımanına tutulan bireylerin bilgi kaynaklarına ulaşmasından daha farklı sorunları olduğu görülüyor. Huxley’in öngörülerini hatırlarsak, ‘Orwellyan’ kehanetler geride kalmıştı. Korkulması gerekenler, bilgiyi yasaklayacak olanlar değil; bizi pasifliğe […]

okumaya devam et

Altkültürün ikonik yayınları: Fanzinler

David Armstrong (1981)ve John Downing (1984) tarafından ele alınan çalışmalar, azami ölçüde zor anlaşıldığı açık olan “alternatif medya” dünyasını anlamaya yönelik yapılan ilk incelemelerdir (Atkinson, 2015, s. 41). Berkley Barb’ın editörü olan Armstrong, alternatif medyanın toplumsal hareketlerdeki rolünü inceleyerek, “bağımsız muhalif basın”ın toplumsal hareketler için bir tür megafon olma rolünü […]

okumaya devam et