Kategori: Altkültür

Sanatsal avangardın peşinde bağımsız bir alan: Prekarya Dergi

Prekarya Dergi’nin ikinci sayısı, ‘altkültürel mercek’ bağlamındaki metinlerle erişime açıldı. Bu metinler, altkültürün çeşitli anlamlarına bakış açısı niteliği taşımaktadır. Güvencesizlik ve bilinmezliğin hâkim olduğu bir çağda, hepimizin bir ’prekarya’ya dönüşmesi kaçınılmaz bir olgu gibi dururken altkültürün anlamlarını keşfetmek oldukça önemli olacaktır. Büyüdüğü Fulham sokaklarındaki etnografik gözlemleri akademiye aktaran Dick Hebdige’e […]

okumaya devam et

Altkültürün ikonik yayınları: Fanzinler

David Armstrong (1981)ve John Downing (1984) tarafından ele alınan çalışmalar, azami ölçüde zor anlaşıldığı açık olan “alternatif medya” dünyasını anlamaya yönelik yapılan ilk incelemelerdir (Atkinson, 2015, s. 41). Berkley Barb’ın editörü olan Armstrong, alternatif medyanın toplumsal hareketlerdeki rolünü inceleyerek, “bağımsız muhalif basın”ın toplumsal hareketler için bir tür megafon olma rolünü […]

okumaya devam et

Bir Kültürün Topolojisi: ‘Ultras’ Filmine Eleştirel Bakış

“Matbaa gibi televizyon da her şeyden önce bir retorik felsefesidir” diyordu iletişim kuramcısı Postman (1994: 28), epistemolojik olarak medya eleştirisinde… Günümüz yeni iletişim teknolojileri, Postman’ın televizyon göndermesine paralel bir şekilde, kendisini önemli kültürel konuşmaların taşıyıcısı olarak sunduğu zaman tehlikeli bir hale bürünür. Özellikle McLuhan’ın küresel köy olarak gördüğü evrenin başat […]

okumaya devam et