Categories
14/05/2020

Düşler dünyasının kalıntıları

Burjuva sınıfının yıkıntılarından ilk söz etmiş olan, Balzac’tır. Ancak, Benjamin’e göre, ilk kez gerçeküstücülük, bunları serbestçe gözler önüne serer. Üretimin yön değiştirmesi ve güçlenmesi, bir..
Categories
14/05/2020

Tasarımın siyasal iktisadı: Bruce Mau

“Bana göre tasarım yazarlığındaki en paradoksal durumlardan biri, kişinin aynı anda hem üreten hem de eleştiren olmasıdır. Ben bu yüzden iki taraflı bir hayat sürdürüyorum.”..
Categories
13/05/2020

Aktüaliteye başkaldırı: “Michelangelo Antonioni”

 “Bütün sanat dallarında olduğu gibi, sinema ilkeleri açısından da bir tek seçenek vardır. O da, Camus’nün dediği gibi, sanatçının aktüaliteye başkaldırısıdır”.[1] Sinemasız bir dünyada yaşasaydı,..
Categories
11/05/2020

Yarım kalan hayat: Ahmet Uluçay

Meksikalı yazar, şair ve diplomat Octavio Paz,  hayal etmenin gücünü “zincire vurulmak” metaforuyla sayfalarına kazır: “Zincire vurulmuş bir adamın, dünyayı parçalayacak gücü kazanması için gözlerini..
Categories
10/05/2020

El Yazmaları ‘bir’

1 “İşe Yarar Bir Şey”i yeniden izlerken bir süredir bu kadar keyif veren bir film izlemediğimi anımsadım. Film, Haydarpaşa Garı’nın imgeleriyle bizi kucaklar. Tarkovski, ‘Mühürlenmiş..
Categories
09/05/2020

İfadeye yeni bir yönelim: Prekarya Dijital Dergi

“İletişim Tasarımı ve Medya Çalışmaları” ekseninde kişisel bir dergi “Prekarya”. Dijital bağlamda hazırlanan dergi, prekarya.com internet sitesinde dolaşıma girdi. Ampirik, etnografik ya da çeşitli düzeydeki..
Categories
07/05/2020

Yeni Medyanın Yıkıcı Gücü

1. James Madison’ın 19. yüzyıldan günümüze aktardığı uyarı, ‘bilgi kaynaklarının olmayışının bir komedinin ya da trajedinin, belki de ikisinin birden önsözü olacağıydı’. Günümüzde enformasyon bombardımanına..
Categories
05/05/2020

Sonsuzluk ve bir gün: Aidiyet’in izdüşümleri…

“Yaşam bir düşAma ben film gibi hatırlıyorum”(Laurie Anderson, Stories from the Nerve Bible) Bergman, çoktan silinmiş duyguların içine sızmaya çalıştığını söylediği anlatısı Büyülü Fener’de bir..
Categories
05/05/2020

Beyaz Perdede Gözetim: Arka Pencere

Uzun yıllar boyunca, gözetim üzerine akademik çalışmalar, farklı izleme uygulamaları ile ilgili sorunların tanımlanması, açıklanması ve analiz edilmesiyle ilgilenmektedir. Bakış açısına ilişkin hayranlık, psikoloji literatüründen..
Categories
05/05/2020

Gözetim kapitalistlerinin yeni hedefi insan deneyimleri

Sormak istediğim ilk şey, “Gözetim Kapitalizmi”nin tanımı olacak. Bunu nasıl tarif edersiniz? “Gözetim Kapitalizmi”, birçok bakımdan piyasa kapitalizminin tarihinden ayrıldığını söyleyebilirim. Ancak bir açıdan bakıldığında..
Categories
05/05/2020

Altkültürün ikonik yayınları: Fanzinler

David Armstrong (1981)ve John Downing (1984) tarafından ele alınan çalışmalar, azami ölçüde zor anlaşıldığı açık olan “alternatif medya” dünyasını anlamaya yönelik yapılan ilk incelemelerdir (Atkinson,..
Categories
05/05/2020

Bir Kültürün Topolojisi: ‘Ultras’ Filmine Eleştirel Bakış

“Matbaa gibi televizyon da her şeyden önce bir retorik felsefesidir” diyordu iletişim kuramcısı Postman (1994: 28), epistemolojik olarak medya eleştirisinde… Günümüz yeni iletişim teknolojileri, Postman’ın..
Categories
05/05/2020

Sinema Kitaplığı: “Federico Fellini Sineması”

“Ben dürüst bir yalancıyım. Aynı öyküyü aynı biçimde anlatmadığım için insanlar beni hep kınamıştır. Oysa bunun nedeni bütün öyküyü tepeden tırnağa benim uydurmuş olmamdır; ayrıca..
Categories
05/05/2020

Tüketim kültürüne karşı kişisel bir deneyim: Eraserhead

“Sinemayı yapan biz değiliz, bize kötü bir film gibi görünen dünyadır.” (Gilles Deleuze, Cinema 2: The Time Image, 2009: 166) Gerçeküstücülük kıskacında başkaldırmanın estetize edilmesi..
Categories
05/05/2020

Dogma Kıskacında Danimarka Ruhunun Yeniden Keşfi

İngiliz film eleştirmeni Mark Kermode’un çığlıkları sinema salonunda yankılanır: “Bu ne menem bir şey!”[1] 1998 yılı. Eleştirmen Mark Kermode o yılki Cannes Film Festivali yerine..
Categories
04/05/2020

Kültür ve teknoloji paradoksu: Âşık direniş savaşçısından alegorik öğütler

“Teknopoli tapınağı”nın birer dijital müritleri haline geldiğimiz şu günlerde ibadet ettiğimiz şey ise teknolojidir. Bu yargıyı zamanın ötesinden seslendiren Postman, çığır açan eserinde kültürün teknolojiye..
Categories
03/05/2020

Gözetim altında direnişin estetize edilmesi

İnsanoğlu, bir yandan “gözetimin” kıskacında olurken bir yandan da ilginç eğilimlerle gözetim karşıtı taktiklere başvuruyor. Günümüzde yüz tanıma yazılımlarının gelişimi ile beraber gizlilik ve algı..
Categories
03/05/2020

Statükoya karşı başkaldırı: Punk!

“Bahse girerim ki siz bizden, bizim sizden nefret ettiğimiz kadar nefret etmiyorsunuz” diye haykırıyordu Johnny Rotten, bir Pistols konserinde (Laing, 2002). İngiliz punk rock’ı ve Amerikan punk etiği etki altına aldığı diğer ülkelerde olduğu gibi özgün bir paralelde buluşur: Popüler müzikte beliren statükoya karşı düşmanca tavır. Sistematik olarak, müzik sahnesindeki merkeziyetçiliğe karşı alınan tavır, egemen müzik endüstrisine güvenmeyi reddederken, “kendi-yapı” (DIY) olarak sanatsal ürünleri de beraberinde getiriyor. Otorite karşısında var olana hırıldayan bir sosyal hareket olarak Punk etiğinin ortaya koyduğu bu tavır, otuz yılı aşkın bir süredir dikkatleri üstüne toplamaya devam etmektedir.
Categories
03/05/2020

Çevrimiçi gözetim: Kamusallaşan özel konuşmalar

Darroch sızıntısı[1] ile gündeme gelen çevrimiçi gözetim, bir iletişimin gizli tutulmasının ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Sosyal medya çağında gizliliğimizi nasıl yeniden kazanabiliriz? Mark Twain’in ünlü cümlesi “Hiç kimse izlemiyormuş gibi dans et!” ifadesine, Amerikalı gazeteci Olivia Nuzzi, 2014 yılında bir yazısında bir ekleme yapmıştı: “Bir gün sesli bir şekilde okunabileceğini düşünerek e-posta gönderin.”
“Hipergerçekçi bir topluma karşı güdülebilecek tek strateji... sistemin kendine karşı kullanılması yani tersine çevrilmesi doğrultusunda olabilir” (Baudrillard, 2002).

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.